forbot

Mô tả

Các nhóm hành hóa Neftegazmash, NPF OOO, Ukraina, Dây bột, Dây bột hàn phủ, Dây hàn, Dây kim loại, Dây nung phủ bề mặt, Dây hàn, Dây làm từ các vật liệu dạng bột,