PREMIUM_BUSINESS
+380 443740510, 3740310
  • PREMIUM_BUSINESS
  • Neftegazmash, NPF OOO
Quầy trưng bày
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây hàn
Dây hàn
0.01 UAH
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây hàn
Dây hàn
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây hàn
Dây hàn
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Dây hàn
Dây hàn
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Dây hàn
Đang có sẵn
Nhóm: Dây hàn
Dây bột hàn phủ
Đang có sẵn
Nhóm: Dây bột hàn phủ
Dây hàn
Đang có sẵn
Nhóm: Dây hàn
Dây hàn
Đang có sẵn
Nhóm: Dây hàn
Dây làm từ các vật liệu dạng bột
Đang có sẵn
Nhóm: Dây làm từ các vật liệu dạng bột
Dây bột hàn phủ
Đang có sẵn
Nhóm: Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Đang có sẵn
Nhóm: Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Đang có sẵn
Nhóm: Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Đang có sẵn
Nhóm: Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Đang có sẵn
Nhóm: Dây bột hàn phủ
Dây bột hàn phủ
Đang có sẵn
Nhóm: Dây bột hàn phủ
Dây làm từ các vật liệu dạng bột
Đang có sẵn
Nhóm: Dây làm từ các vật liệu dạng bột
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kiev region,  Bucha,  st. Malinskaya, 2A

Thủ trưởng

Dzykovich Vladimir Ivanovich

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
đthoại: 
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
fax: 
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
đthoại: 
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Cung ứng
đthoại: 
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Tiếp thị
đthoại: 
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh tế đối ngoại
đthoại: 
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Neftegazmash, NPF OOO. Tất cả thông tin về Neftegazmash, NPF OOO tại Bucha (Ukraina).